SEO audit

Zistite, kde má vaše seo nedostatky a kde skrýva svoj potenciál.


Prečo je seo audit nevyhnutný?

Podobne ako analýza kľúčových slov, aj SEO audit je dôležitý dokument. Musí byť vypracovaný ešte pred tým, ako na projekte začne pracovať SEO špecialista. Audit je podkladom pre jeho prácu, a zároveň je to aj informácia o stave webu pre objednávateľa.

Náš SEO audit je prehľadný a ľahko uchopiteľný. Je z neho okamžite zrejmé, ktoré kroky je nevyhnutné vykonať a akú majú prioritu. Nespisujeme siahodlhé balasty, ktorým nikto okrem zhotoviteľa nerozumie. Vytvárame tak pridanú hodnotu pre vás, ale aj iných SEO špecialistov, ktorí by neskôr na projekte mohli pracovať.

V čom vám bude seo audit prínosom:

Získate komplexný pohľad na stav optimalizácie vášho webu.
Zistíte aktuálny technický stav webu.
Zistíte aktuálny obsahový stav webu.
Vyhodnoteníme UX prvky.
Získate akčný plán s ohľadom na Váš rozpočet.
Dostanete dokument, ktorý je základom pre dlhodobé SEO.

Seo audit od nás je taký, že:

1. Nezapadne prachom

Obsahuje iba nevyhnutné informácie pre tímy, ktorým pomôže v práci.

2. Zrozumiteľný aj pre laikov

SEO audit nie je iba pre SEO špecialistov. Preto ho píšeme tak, aby ho pochopil každý.

3. Ukáže, čo je skutočne dôležité

Z dokumentu jednoznačne vyplynú konkrétne nedostatky, miera ich závažnosti a nevyužitý potenciál, ktorý prinesie ich náprava.

4. Rešpektuje rozpočet

Priority sú určené s ohľadom na rozpočet projektu.

Potrebujete pre váš web vypracovať seo audit? Napíšte nám!

Individuálny prístup k zadaniu je základ. Rešpektujeme typ biznisu, rozpočet a cieľovú skupinu. Náš entuziazmus premieňame do praxe a našou inšpiráciou je to, že nás to jednoducho baví. 🙂

Scroll to Top